Parametry inwestycji


Lokalizacja: działki nr 34/18 i 34/16 przy ul. Wydawniczej 1/3 w Łodzi.
Doskonałe położenie przy głównych arteriach komunikacyjnych (przy skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego i Al. Śmigłego Rydza), w okolicy zrealizowanych parków biznesowych.

Działki położone na wzniesieniu, z doskonałą ekspozycją zarówno z
Al. Piłsudskiego jak i planowanej dwupasmowej arteri powstającej w miejscu dawnej linii kolejowej Łódź-Warszawa.

Powierzchnia działek:
34/18   -   2 844 m2
34/16 -        238 m2
Łącznie powierzchnia: 3122 m2

 

Wybrane parametry z Decyzji WZiZT
Funkcja biurowo-hotelowa z towarzyszącymi usługami oraz garażem.
Wysokość zabudowy 37 m do górnej krawędzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki.

Szacunkowe wskaźniki inwestycyjne dla działek 34/18 i 34/16 na podstawie koncepcji architektonicznej.

  • Ilość kondygnacji - 10 nadziemnych (w tym poziom antresoli + 2 podziemne
  • Powierzchnia całkowita budynku 12 363 m2
    - w tym powierzchnia nadziemna - 8 719 m2
    - w tym powierzchnia podziemna - 3 644 m2
  • Przyjęto na konstrukcjie i instalacje  5% pow całkowitej wewnętrznej

Powierzchnia netto - 7 932 m2
Powierzchnia garażu podziemnego -  3 637 m2
Ilość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych -  140 szt.
w tym garażu podziemnym -  106 szt
w tym na zewnatrz budynku - 34 szt

Opis koncepcji architektonicznej
Wizualna idea budynku oparta jest na złudzeniu optycznym. Odpowiednie rozmieszczenie kwadratowych płaszczyz na elewacjach powoduje wrażenie ruchu budynku. Regularne kwadratowe rzuty poszczególnych kondygnacji zapewniają szybką i prostą realizację budynku i pozwalają na swobodną aranżację wnętrza zarówno w przypadku funkcji biurowej jak i hotelowej.
W budynku przewidziano lokale usługowe, gastronomiczne (restauracja i bistro), garaż podziemny oraz miejsca postojowe na terenie działki.
Parametry budynku w zależności od wyposażenia w inrastrukturę techniczną kwalifikują obiekt do kategori A budynków biurowych